دامنه‌های ملی و بین‌المللی


برای راه‌اندازی وبسایت خود، اولین قدم را بردارید.

به دامنه‌هایی که محدود به کشوری نیستند، دامنه‌های بین‌المللی می‌گویند. این دامنه‌ها در تمامی کشورها قابل استفاده است و محدودیتی ندارند. برای جلوگیری از سو استفاده نام کسب‌وکارتان، بهتر است در کنار ثبت دامنه ir. نام دامنه خود را با پسوندهای بین‌المللی معروف مانند com, net, org, info و … ثبت کنید.
بیشتر کشورها دارای پسوند دامنه یا به اصطلاح TLD مخصوص به خود هستند و پسوند ir. مخصوص کشور ایران است. در سال 1382 مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ایران مسئولیت راه‌اندازی، ثبت و مدیریت دامنه‌های ir. را به عهده گرفت. باتوجه به گزارشات رسمی، تاکنون ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ پسوند ir. در اینترنت ثبت شده است.