push notification

ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی ( اعلان )

علامیه های تبلیغاتی شما بر روی گوشی مشتریان قرار می گیرد


در تبلیغات پوش نوتیفیکیشن موبایل، شما می توانید پیامها و تصاویری را به صورت نوتیفیکیشن گوشی برای مخاطبان خود ارسال کنید. این نوع تبلیغات دو مزیت بسیار بزرگ برای شما دارد. اولین مساله اینکه مطمئن هستید کاربران گوشی های هوشمند را هدف قرار می دهید. دومین مساله هم اینکه مطمئن هستید که تبلیغات شما خوانده خواهد شد.

انواع تبلیغات پوش نوتیفیکیشن

پوش‌ نوتیفیکیشن استانی

تفاوت این نوع تبلیغات با پوش‌نوتیفیکیشن عادی و کلیکی این است که به افرادی در استان مورد نظر پوش نوتیفیکیشن می توانید بفرستید.

پوش‌ نوتیفیکیشن کلیکی

این نوع تبلیغات بیشتر با هدف جمع‌آوری لید استفاده می‌شوند و هزینه‌ی این تبلیغات به صورت کلیکی (PPC) محاسبه می‌شود یعنی به ازای هر کلیک، میزان مشخصی از بودجه‌ی شما کسر می‌شود.

پوش‌نوتیفیکیشن عادی

از این نوع تبلیغات بیشتر برای آگاهی از برند یا اطلاع‌رسانی‌های گسترده استفاده می‌شود. تفاوت این نوع تبلیغات با پوش‌نوتیفیکیشن عادی این است که هزینه‌ی آن به ازای ارسال‌های موفق محاسبه می‌شود.