خراسان رضوی ، مشهد
info@NovinFartaak.ir
09154286740
تماس با ما

چشم انداز


 • ف فناوری و نوآوری در سازمان با توسعه کارکنان خلاق
 • ر رضایت حداکثر مشتریان در ارائه خدمات
 • ت تامین سطح کیفیت پایدار و قابل اعتماد
 • الف افزایش بهره وری
 • ک کسب سودآوری بیشینه و حرکت به سمت سهم حداکثری از بازار


مأموریت


 • بهبود زندگی و کار از طریق رشد و تسهیل ارتباطات با ارائه خدمات با کیفیت،قابل اعتماد و فراگیر


بیانیه ارزش


 • دقت عمل، رعایت اصول اخلاقی، دست یابی به نوآوری های علمی برای تولید محصولات با کیفیت و ایمن.
 • تصمیم گیری و عمل سریع و شجاعانه همراه با پذیرش ریسک معقول.
 • باور نیروهای جوان، متعهد، متخصص و ایجاد فرصت های مبتنی بر شایستگی و توانمندی آنها.
 • توانمندسازی نیروها با تکیه برکرامت انسانی و با هدف ارتقاء خلاقیت، نوآوری و توسعه آنها در جهت بهبود مستمرسازمانی و فردی.
 • تعالی پیوسته در کیفیت محصولات، فن آوری، نیروی انسانی، ارزش آفرینی، اخلاق سازمانی و پاسخگوئی به مطالبات ذینفعان .


محورهای استراتژیک


 • توسعه بازار داخلی و تنوع محصول
 • یکپارچگی عمودی از طریق مشارکت
 • توسعه منابع کلیدی