خراسان رضوی ، مشهد
info@NovinFartaak.ir
09154286740
تماس با ما

طراحی گرافیک

میتـوان بـا درک اهمیـت فـوق العـادۀ ارتبـاط تصـویـری در بـازاریـابـی و تبـلیغـات، ا قـد ا م بـه ا یجـاد آتـلیـه پرتـوان طـراحی گرافیــک کـرد.

در ایـن آتلیه گـروهی از ورزیـده ترین طراحان گرافیـک با ایده های بکر و تو ا نمندی های هنـری و فنـی خـود، نقـش موثـری را در تثبیـت هویـت بصـری برندهـای مشتریـان نوین فرتاک داشتـه انـد.

برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :

 • طراحی نشانه (لوگو) و نوشته نوشتاری (لوگو تایپ)
 • طراحی مجموعه ی اوراق اداری
 • طراحی پوستر، کاتالوگ و بروشور تبلیغاتی
 • طراحی تابلوهای تبلیغاتی با فرم ها و ایده های نو در تبلیغات محیطی
 • طراحی و اجرای مبلمان فضاهای شهری
 • خلق شعار و پیام های تبلیغاتی باتوجه به مفهوم ارتباطی، رسانه و مخاطب پیام
 • طراحی بسته بندی محصولات و طراحی تندیس
 • طراحی گرافیکی صفحات اینترنتی، وب سایت
 • طراحی هویت بصری برند و سازمان (Brand Book)
 • صفحه آرایی و فرم بندی مجلات و نشریات
 • طراحی اوراق بهادار و گواهینامه
 • طراحی پیکتوگرام تصویری


Graphic designing

After understanding the significance of visual connection in marketing and advertising, one is able to create a graphic designing studio.

Our skilled graphic designers with their creative ideas ,artistic and technical abilities have a vital role in creating and confirming the visual identity of NovinFartaak customers.

Services of this division:

 • Logo and logotype designing
 • Office documents designing
 • Poster, catalog and brochure designing
 • Designing advertising billboards with new forms and ideas in outdoor advertising
 • Designing and installing urban furniture
 • Creating slogan and advertising messages regarding the communicational concept, media and audience
 • Designing product packaging , statues and awards
 • Designing webpages and websites
 • Brand identity designing
 • Magazines and newspapers layout designing
 • Designing paper money, securities and certifications
 • Pictogram designing